Velkommen til forslag til Kommuneplan 2017-2029
for Hørsholm Kommune.

Visionen beskriver de målsætninger for udviklingen, der er grundlag for kommuneplanen.

Her finder du rammer for lokalplanlægning. Anvendelse, omfang af bygninger, friarealer, parkering mv.

Her finder du Kommunens overordnede mål for udvikling og arealanvendelse, samt områdeafgrænsninger, arealudpegninger og retningslinjer